Đầu ghi hình Turbo 4.0 8MP 4 kênh DS-7204HTHI-K2

4.550.000 

Đầu ghi hình Turbo 4.0 8MP 4 kênh DS-7204HTHI-K2