Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7216HQHI-M1/S

4.725.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7216HQHI-M1/S