Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DS-7104HGHI-F1

945.000 

Đầu ghi hình  4 kênh Turbo HD 3.0 DS-7104HGHI-F1