Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HUHI-M2/S

3.895.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HUHI-M2/S