Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HUHI-M1/FA

3.695.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HUHI-M1/FA