Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HQHI-M1/S

2.665.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HQHI-M1/S