Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DS-7208HGHI-F1/NB

1.405.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DS-7208HGHI-F1/NB