Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7224HGHI-K2

4.980.000 

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7224HGHI-K2