Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7216HQHI-M1/FA

4.910.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7216HQHI-M1/FA