Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DS-7108HGHI-F1/N

1.205.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 3.0 DS-7108HGHI-F1/N