Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HQHI-K2/4S

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HQHI-K2/4S