Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HGHI-K2

2.710.000 

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DS-7216HGHI-K2