Đầu ghi hình NVR IP 8 kênh DS-7108NI-Q1/8P

2.625.000 

Đầu ghi hình NVR IP 4 kênh DS-7108NI-Q1/8P