Đầu ghi hình NVR 4 kênh DS-7604NI-K1

1.750.000 

Đầu ghi hình NVR 4 kênh DS-7604NI-K1