Đầu ghi hình NVR 4 kênh DS-7104NI-Q1/M

1.160.000 

Đầu ghi hình NVR 4 kênh DS-7104NI-Q1/M