Tủ rack cabinet C-Rack 42U

Tủ rack cabinet C-Rack 42U

hệ thống tủ có chiều sâu 1200mm, 1100mm, 1000mm, 800mm, 600mm

tải trọng tối đa 1000kg, tủ đứng.

thiết kế theo tiêu chuẩn 19: EIA-310-D.

màu đen cát, ghi sáng

cửa cánh lưới, mica

Danh mục: