Tủ rack cabinet C-Rack 27U

Tủ rack cabinet C-Rack 27U

hệ thống tủ có chiều sâu, 1000mm, 800mm, 600mm.

tải trọng tối đa 500kg, tủ đứng.

thiết kế theo tiêu chuẩn 19: EIA-310-D.

màu đen cát, ghi sáng.

cửa cánh lưới, mica

Danh mục: