Tủ OPEN RACK 45U-B series

Tủ OPEN RACK 45U-B series

tải trọng tối đa 400kg.

độ giày khung :2.0mm; dầm dưới : 2.0mm; gá nóc : 1.5mm.

thiết kế theo tiêu chuẩn 19” IEC 297-1

Danh mục: