Tủ OPEN RACK 32U-S series

 Tủ OPEN RACK 32U-S series

tải trọng tối đa 400kg.

độ giày khung :2.0mm; dầm dưới : 2.0mm; gá nóc : 1.5mm.

thiết kế theo tiêu chuẩn 19” IEC 297-1

Danh mục: