Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik RB3011UiAS-RM

1U rackmount, 10xGigabit Ethernet, USB 3.0, LCD, PoE out on port 10, 2×1.4GHz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5
Concurrent users: ~ 250 users

Danh mục: