Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1016-12G

Thiết bị cân bằng tải Mikrotik CCR1016-12G

1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, LCD, 16 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, 17.8mpps fastpath, Up to 12Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU
Concurrent users: ~ 1000 users

Danh mục: