Tai gắn tủ Rack: MB-25B

633.000 

MB-25B là tai gắn tủ Rack được sử dụng để gắn một thiết bị kích thước 2U lên tủ Rack.

Danh mục: Từ khóa: