RACK OUTDOOR-36U

RACK OUTDOOR-36U

hệ thống tủ có chiều sâu D800, D600,

tiêu chuẩn 19” IEC 297-1,

tương thích các chuẩn DIN 41494, IEC 297-2, EIA RS-310,

hệ thống dường ra vào cáp,

điều chỉnh tùy theo yêu cầu của thiết bị.

 

Danh mục: