MODULE ÂM THANH RP432EV – DIGITAL VOICE MODULE)

MODULE ÂM THANH RP432EV – DIGITAL VOICE MODULE)

Module âm thanh ( Digital Voice Module), ghi âm sẵn lời nhắn, khi báo động, lời nhắn sẽ được phát lại cho số điện thoại gọi tới. Khi lắp module này, số điện thoại có thể gọi tới là 16 số ( Cố định hoặc di động)

Danh mục: