Modelu Mở Rộng Sim RP432GS(20000A) GSM/GPRS Module LIGHTSYS

Modelu Mở Rộng Sim RP432GS(20000A) GSM/GPRS Module LIGHTSYS

Module sử dụng SIM (Plug-in GSM/GPRS Module). Cho phép trung tâm quay số khi có sự kiện, báo động, kết nối internet thông qua Sim di động gắn trên main.

Danh mục: