Mô-đun lưu bản tin âm thanh: EV-200M

10.061.000 

Mô-đun lưu bản tin âm thanh dùng để lưu các bản tin đã được ghi âm sẵn trước đó và phát lại trong trường hợp cần thiết. Bản tin có thể là bản tin báo cháy hoặc các bản tin thông báo chung khác.

Danh mục: Từ khóa: