Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh DS-9664NI-I8

31.175.000 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh DS-9664NI-I8