Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh – DS-9664NI-I16

49.355.000 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh – DS-9664NI-I16