Đầu ghi hình NVR cao cấp 16 kênh DS-8616NI-K8

12.485.000 

Đầu ghi hình NVR cao cấp 16 kênh DS-8616NI-K8