Đầu ghi hình NVR 8 kênh DS-7608NI-K2

2.805.000 

Đầu ghi hình NVR 8 kênh DS-7608NI-K2