Đầu ghi hình NVR 8 kênh DS-7608NI-K1

1.930.000 

Đầu ghi hình NVR 8 kênh DS-7608NI-K1