Đầu ghi hình NVR 32 kênh DS-7732NI-K4/16P

11.485.000 

Đầu ghi hình NVR 32 kênh DS-7732NI-K4/16P