Đầu ghi hình NVR 32 kênh DS-7632NI-K2

5.215.000 

Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7632NI-K2