Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7716NI-K4

6.400.000 

Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7716NI-K4