Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K2

3.200.000 

Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K2