Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K2/16P

6.355.000 

Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K2/16P