Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K1

2.235.000 

Đầu ghi hình NVR 16 kênh DS-7616NI-K1