Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HQHI-K1

2.415.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HQHI-K1