Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HQHI-K1/E

2.030.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HQHI-K1/E