Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HGHI-K1

1.245.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo HD 4.0 DS-7208HGHI-K1