Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HUHI-M1/S

3.495.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE iDS-7208HUHI-M1/S