Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HQHI-M2/FA

3.245.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE IDS-7208HQHI-M2/FA