Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE  IDS-7208HQHI-M1/FA

2.860.000 

Đầu ghi hình 8 kênh Turbo ACUSENSE  IDS-7208HQHI-M1/FA