Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7204HGHI-K1

990.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7204HGHI-K1