Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7104HQHI-K1

1.420.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 4.0 DS-7104HQHI-K1