Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HGHI-F1

940.000 

Đầu ghi hình 4 kênh Turbo HD 3.0 DVR DS-7204HGHI-F1