Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0 DS-7332HUHI-K4

25.760.000 

Đầu ghi hình 32 kênh Turbo HD 4.0 DS-7332HUHI-K4