Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DS-7324HGHI-SH

12.600.000 

Đầu ghi hình 24 Turbo HD 1.0 DS-7324HGHI-SH