Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7324HUHI-K4

23.130.000 

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7324HUHI-K4