Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7224HQHI-K2

8.150.000 

Đầu ghi hình 24 kênh Turbo HD 4.0 DS-7224HQHI-K2